Policy

INTEGRITETSPOLICY

Policyn gäller fr.o.m. 180525

ALLMÄNT

Syftet med denna integritetspolicy (”Policyn”) är att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, hur den används samt några av de åtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området.

Eftersom Policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Om vi ändrar något i Policyn uppdaterar vi även datumet längre ner på sidan. Om du har några frågor med anledning av denna Policy eller hur Clas Håkansson Art AB hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta oss enligt nedan.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR

Text…

VILKA VI DELAR DINA DATA MED

Företag 
Används för…
Länk till deras policy

Företag
Används för…
Länk till deras policy

Företag
Används för…
Länk till deras policy

Företag
Används för…
Länk till deras policy

Myndigheter
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t.ex Polisen.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER ERA UPPGIFTER

Text…

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR ÖVER DINA DATA

Text…

HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION

Text…

VILKA PROCEDURER VI HAR FÖR DATALÄCKOR

Text…

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy kan ändras i linje med lagstiftning eller branschens utveckling. Vi kommer inte uttryckligen att informera våra kunder eller webbplatsanvändare om dessa ändringar. Istället rekommenderar vi att du kollar denna sida ibland för eventuella policyändringar.

KONTAKTINFORMATION TILL ANSVARIG AV DATA

Clas Håkansson Art AB
Org.nr: 556831-0253
Wrangelsgatan 22, SE-224 40 Helsingborg, Sweden
Phone +46 70 818 57 30
clas.hakansson@gmail.com